بزرگترین استاد تجربه است.

از فرمایشات حضرت علی (ع) بزرگترین استاد تجربه است. آنچه که از علم بهتر است تجربه است. شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست.

از فرمایشات حضرت علی (ع)

بزرگترین استاد تجربه است.

آنچه که از علم بهتر است تجربه است.

شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست.

اطلاعات تماس

آدرس: ایران - تهران
کد پستی : ............................
شماره تماس موسسه: 26115815- 021
شماره روابط عمومی: ......................
شماره نمابر: 26115815- 021
آدرس ایمیل: info@sharyan.ir

تماس با ما (سریع)

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما

موضوع

پیام شما

پیوندها